Hotline 24/7
08983-08983

Thuốc

Các thông tin cơ bản về các loại thuốc, các loại dược liệu... giúp bạn đọc hiểu rõ tầm quan trọng của việc dùng thuốc an toàn và có thêm kiến thức về thuốc, thành phần, liều dùng, công dụng để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình tốt hơn.

Tra cứu Thuốc

Nổi bật

Thuốc kê đơn (RX)

Thuốc kê đơn (RX)

Valsartan STADA® 80 mg

Thuốc kê đơn (RX)

Thuốc kê đơn (RX)

Trimetazidine STADA® 35 mg MR

Thuốc kê đơn (RX)

Thuốc kê đơn (RX)

Trimetazidin STADA® 20 mg

Thuốc kê đơn (RX)

Thuốc kê đơn (RX)

Telmisartan STADA® 40 mg

Thuốc kê đơn (RX)

Thuốc kê đơn (RX)

Stadovas 5 CAP

Thuốc kê đơn (RX)

Thuốc kê đơn (RX)

Stadnolol 50

Thuốc kê đơn (RX)

Thuốc kê đơn (RX)

Diltiazem STADA® 60 mg

Thuốc không kê đơn (OTC)

Thuốc không kê đơn (OTC)

Pacegan 500 MG

Thuốc không kê đơn (OTC)

Thuốc không kê đơn (OTC)

Calcium Hasan 500

Thuốc không kê đơn (OTC)

Thuốc không kê đơn (OTC)

Gelactive

Thuốc không kê đơn (OTC)

Thuốc không kê đơn (OTC)

Hapacol 250mg

Thuốc kê đơn (RX)

Thuốc kê đơn (RX)

Efferalgan Codeine

Thuốc không kê đơn (OTC)

Thuốc không kê đơn (OTC)

Eugica

Thuốc không kê đơn (OTC)

Thuốc không kê đơn (OTC)

Thuốc tím Gentian 1%

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình