Hotline 24/7
08983-08983

Cuộc đời liệu có phức tạp

Cuộc đời là vô thường và lòng người là vô thường. Bạn không thể kiểm soát được trái tim ai cả. Bạn chỉ cố gắng quản lý trái tim của bạn, cũng đã là việc cực kỳ khó rồi. Cố gắng để kiểm soát trái tim người khác là chuyện điên rồi.

Cuộc đời liệu có phức tạp

0:00
/
0:00

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X