Phân tuyến 28 chuyên mục kỹ thuật trong cơ sở KCB
4 5 24

Thứ bảy, 07/08/2010 09:51

Phân tuyến 28 chuyên mục kỹ thuật trong cơ sở KCB

Theo dự thảo Thông tư Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở KCB của Nhà nước do Bộ Y tế soạn thảo đang lấy ý kiến các BV thì BV hạng I thuộc các học viện, trường ĐH Y, Y Dược; BV trực thuộc Sở Y tế đảm nhận chức năng bệnh viện vùng; BV,

viện có giường bệnh hạng I thuộc Sở Y tế và y tế các bộ, ngành sẽ đóng vai trò là BV tuyến TW. Dự thảo Thông tư quy định, người bệnh được chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật trong các trường hợp như: Vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật của cơ sở KCB tuyến hiện tại; Vì lý do khách quan, cơ sở KCB đã được phê duyệt danh mục kỹ thuật nhưng chưa thể tiến hành được hoặc cơ sở KCB đã thực hiện kỹ thuật để cấp cứu, điều trị đến giai đoạn ổn định. Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này gồm 28 chuyên mục kỹ thuật. Cũng theo Thông tư này, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật là cơ sở để các cơ sở KCB đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực có trình độ chuyên môn.

T.MINH

Theo Suckhoedoisong