Cảnh sát cơ động, trật tự có được dừng xe, xử phạt hay không?
4 5 24

Thứ ba, 30/04/2013 14:11

Cảnh sát cơ động, trật tự có được dừng xe, xử phạt hay không?

Theo quy định hiện hành, cảnh sát cơ động, trật tự có quyền được dừng xe, xử phạt vi phạm giao thông hay không.

Bạn đọc ở email: trantu19..@gmail.com phản ánh, anh thường thấy , cảnh sát trật tự... dừng xe và xử phạt người vi phạm giao thông.

Vậy, theo quy định hiện tại, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự... có quyền được dừng xe, xử phạt vi phạm giao thông hay không?

Theo quy định hiện tại trong Luật giao thông đường bộ, không chỉ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra mà nhiều lực lượng khác cũng được làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông, trong đó có cả cảnh sát trật tự, cơ động...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo quy định tại Nghị định số 27/2010/NĐ-CP quy định việc huy động các lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với CSGT đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết, các lực lượng Cảnh sát khác (Cảnh sát trật tự; Cảnh sát phản ứng nhanh; Cảnh sát cơ động; Cảnh sát bảo vệ; Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội) và công an xã, phường, thị trấn được huy động phối hợp với CSGT tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khoản 2 Điều 9 Nghị định 27/2010/NĐ-CP quy định nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã khi được huy động phối hợp với CSGT bao gồm:

a) Thực hiện việc tuần tra, kiểm soát theo sự chỉ đạo, điều hành của Cảnh sát giao thông đường bộ và theo Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền khi tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà không có Cảnh sát giao thông đường bộ đi cùng;

c) Thống kê, báo cáo các vụ, việc vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông đường bộ; kết quả công tác tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo sự phân công trong Kế hoạch đã được phê duyệt.

Tuy nhiên lực lượng cảnh sát khác (Cảnh sát trật tự; Cảnh sát phản ứng nhanh; Cảnh sát cơđộng; Cảnh sát bảo vệ; Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội) và công an xã, phường, thị trấn chỉ khi được huy động phối hợp với CSGT đường bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt mới được quyền dừng phương tiện tham gia giao thông và xử lý vi phạm khi không có CSGT.

Như vậy, việc cảnh sát cơ động, trật tự dừng xe, xử phạt người vi phạm giao thông là đúng. Tuy nhiên, cần căn cứ vào những quy định cụ thể ở trên.

AloBacsi.vn
Theo Tri thức trẻ