THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên:

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội

Địa chỉ:

11 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 38 253 140
Fax:
Email:
Website:
Bảng giá:
Giới thiệu chung
Hình ảnh
Bản đồ
Thời gian khám và điện thoại đặt chỗ

');