THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên:

Bệnh viện đa khoa huyện Dầu Tiếng

Địa chỉ:

Khu phố 2, TT Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Điện thoại: 0650 3561 245 - Cấp cứu: 0650 3521 149
Fax:
Email:
Website:
Bảng giá:
Giới thiệu chung
Hình ảnh
Bản đồ
Thời gian khám và điện thoại đặt chỗ
Đang cập nhật