THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên:

Phòng khám Ngọc Lan

Địa chỉ:

55/27 Lê Thị Hồng Gấm, Q. 1, TP. HCM

Điện thoại: 08. 2219 4473; 2219 4474
Fax:
Email: drlan@yahoo.com.vn
Website:
Bảng giá:
Giới thiệu chung
Hình ảnh
Bản đồ
Thời gian khám và điện thoại đặt chỗ