THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên:

Phòng Khám Gia Đình Hà Nội - Family Medical Practice

Địa chỉ:

Ngõ Vạn Phúc, 298 Phố Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 3843 0748
Fax: 04 3846 1750
Email: hanoi@vietnammedicalpractice.com
Website: www.vietnammedicalpractice.com
Bảng giá:
Giới thiệu chung
Hình ảnh
Bản đồ
Thời gian khám và điện thoại đặt chỗ

');