THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên:

Viện Pasteur TP.HCM

Địa chỉ:

167 Pasteur P. 8, Q. 3, TP. HCM

Điện thoại: 08 3823 0352
Fax: 08 3823 1419
Email: pasteur@pasteur-hcm.org.vn
Website: www.pasteur-hcm.org.vn
Bảng giá:
Giới thiệu chung
Hình ảnh
Bản đồ
Thời gian khám và điện thoại đặt chỗ