Cần biết

Đơn vị đầu tiên được phép xác định tuổi vàng

Đơn vị đầu tiên được phép xác định tuổi vàng

Trung tâm Vàng (ACB-TTV) trực thuộc Ngân hàng Á Châu vừa được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép thử nghiệm xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng).