TSKH Phạm Đỗ Nhật

Chấn hưng giáo dục: Người giỏi "quay lưng" với nghề cao quý?

Chấn hưng giáo dục: Người giỏi "quay lưng" với nghề cao quý?

Hiện nay, số lượng sinh viên thi tuyển vào các trường sư phạm ngày càng ít đi. Sinh viên sư phạm ra trường không làm đúng nghề chiếm tới 70%. TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến Có một thời gian dài, đất nước đã tuyển