Diazoxide

Tương tác thuốc tăng đường huyết với thuốc đái tháo đường

Tương tác thuốc tăng đường huyết với thuốc đái tháo đường

dịch tiêm truyền glucose) gây tăng đường huyết nhiều. Các thuốc chứa đường với hàm lượng thấp (như viên bao đường) không gây tăng đường huyết đáng kể ở liều điều điều trị. Diazoxide là thuốc thư giãn cơ cục bộ được dùng với vai trò làm giãn

Các thuốc gây tăng đường huyết

Các thuốc gây tăng đường huyết

truyền glucose) gây tăng đường huyết nhiều, người bệnh đái tháo đường không nên dùng. Các thuốc chứa đường với hàm lượng thấp (như viên bao đường) người đái tháo đường vẫn có thể dùng được. Diazoxide là thuốc thư giãn cơ cục bộ được dùng với