Cần biết

Xem tướng miệng biết sang giàu

Xem tướng miệng biết sang giàu

Miệng là cơ quan để tiếp nhận các vật chất vào nuôi cơ thể, cũng là nơi cửa ngõ của con tim và tâm hồn, lẽ thị phi ở đời cũng do cái miệng mà thành.

Giá vàng hôm nay giảm đồng loạt ở trong nước và thế giới

Giá vàng hôm nay giảm đồng loạt ở trong nước và thế giới

Giá vàng hôm nay giảm do nhu cầu cổ phiếu tăng. Ngoài ra, tình hình chính trị ở Ukraine và Trung Đông cũng ảnh hưởng đáng kể đến giá vàng trong nước và giá vàng thế giới.